ยินดีต้อนรับสู่ Mind Surgery Korea: 20 Years of Experience!
ศัลยกรรมพลาสติกเกาหลีในราคาที่ดีที่สุด
096-824-4959
ผู้อำนวยการชอนฮโยจิน- เอเจนซี่ ศัลยกรรมเกาหลี
ผู้อำนวยการชอนฮโยจิน

ผู้เชียวชาญศัลยกรรมตกแต่งแห่งประเทศเกาหลี

 • สมาชิกสมาคมวิชาการศัลยกรรมตกแต่งประเทศเกาหลี
 • สมาชิกสมาคมวิชาการศัลยกรรมตกแต่งสวยงามประเทศเกาหลี
 • สมาชิกการประชุมปรึกษาหารือศัลยกรรมความงามประเทศเกาหลี
 • 2001 การประชุมใหญ่วิชาการร่างมาตรฐานของสมาคมศัลยกรรมความงามของป
  ระเทศเกาหล ครั้งที่ 1
 • 2012 การประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคมศัลยกรรมความงามของประเทศเกา
  หจิ ครั้งที่ 30 – นำเสนอสาระสำคัญศัลยกรรมจมูก
 • 2012การประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคมศัลยกรรมความงามของ
  ประเทศเกาหลี ครั้งที่ 70