ยินดีต้อนรับสู่ Mind Surgery Korea: 20 Years of Experience!
ศัลยกรรมพลาสติกเกาหลีในราคาที่ดีที่สุด
096-824-4959
ชเว แท จุน

ประวัติ

  • แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัย Kyung Hee University
  • แพทย์ฝึกหัด รพ. มหาวิยาลัย Kyung Hee University
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมพลาสติก รพ.มหาวิทยาลัย Kyung Hee University
  • อดีตแพทย์ประจำสาขาศัลยกรรม รพ.มหาวิทยาลัย Kyung Hee University
  • ได้รับรางวัลอันดับ 1 จากบทวิจัยเกี่ยวกับศัลยกรรมตกแต่ง
  • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมแห่งประเทศเกาหลี
  • สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศเกาหลี
  • สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์แห่งประเทศเกาหลี
  • อดีตศัลยแพทย์ประจำโรงพยาบาลบีโอ