ยินดีต้อนรับสู่ Mind Surgery Korea: 20 Years of Experience!
ศัลยกรรมพลาสติกเกาหลีในราคาที่ดีที่สุด
096-824-4959
ดร.กูนัมอุน รพ.กิรินศัลยกรรมเกาหลี- เอเจนซี่ ศัลยกรรมเกาหลี
ดร. กูนัมฮุน

วิสัญญีแพทย์

 • จบการศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ภาควิชาวิสัญญีแพทย์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล
 • จบการศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์จากโรงเรียนแพทย์เกาหลี
 • จบการศึกษาหลักสูตรวิสัญญีแพทย์เพื่อระงับอาการปวด
 • สมาชิกของสมาคมวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศเกาหลีใต้
 • สมาชิกของสมาคมเวชบำบัดวิกฤต แห่งประเทศเกาหลีใต้
 • สมาชิกของสมาคมเพื่อการวิจัยทางกายภาพบำบัด
  แห่งประเทศเกาหลีใต้

 • สมาชิกของสมาคมคณิตศาสตร์
  และวิทยาศาสตร์นานาชาติแห่งประเทศเกาหลีใต้