ยินดีต้อนรับสู่ Mind Surgery Korea: 20 Years of Experience!
ศัลยกรรมพลาสติกเกาหลีในราคาที่ดีที่สุด
096-824-4959
จอง จิน อุค- เอเจนซี่ ศัลยกรรมเกาหลี
นายแพทย์ จอง จิน อุค

ประวัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากคณะแพทย์ศาสตร์
   จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล

 • ประสบการณ์แพทย์ให้คำแนะนำด้านศัลยกรรมความงามที่
   Seoul National University Bundang Hospital

 • ประสบการณ์แพทย์ศัลยกรรมที่
   Seoul National University Bundang Hospital

 • สมาชิกของ สมาชิกสามัญสมาคมทางวิชาการ
   ศัลยกรรมพลาสติกแห่งประเทศเกาหลี

 • สมาชิกสามัญสมาคมทางวิชาการศัลยกรรมพลาสติก
   เพื่อความงามแห่งประเทศเกาหลี

 • สมาชิกของสามัญสมาคมทางวิชาการศัลยกรรมพลาสติก
   กระโหลกศีรษะและโครงหน้าแห่งประเทศเกาหลี

 • สมาชิกสามัญ สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยนานาชาติ
 • สมาชิกของสามัญสมาคมทางวิชาการศัลยกรรมพลาสติก
   เฉพาะทางตาแห่งประเทศเกาหลี

 • สมาชิกของสามัญสมาคมทางวิชาการศัลยกรรมพลาสติก
   เฉพาะทางจมูกแห่งประเทศเกาหลี

 • สมาชิกของสามัญสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเพดานโหว่
   แห่ง ประเทศเกาหลี