ยินดีต้อนรับสู่ Mind Surgery Korea: 20 Years of Experience!
ศัลยกรรมพลาสติกเกาหลีในราคาที่ดีที่สุด
096-824-4959
คัง เฮวอน- เอเจนซี่ ศัลยกรรมเกาหลี
แพทย์หญิงคัง เฮวอน

ประวัติ

  • ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มหาวิทยาลัยคาทอลิกโรงพยาบาลซองโมโซล
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยคาทอลิกโรงพยาบาลซองโมโซล
  • สมาชิกของสมาคมพลาสติกปรับเปลี่ยนโครงสร้างแห่งเกาหลี
  • สมาชิกของสมาคมศัลยกรรมความงามเกาหลี
  • สมาชิกของสมาคมศัลยกรรมพลาสติก
     Cranioafacial surgery ของเกาหลี

  • สมาชิกของศัลยกรรม Minimal Invasive Plastic Surgery (MIPS)
  • สมาชิกสมาคมทางวิชาการศัลยกรรมพลาสติเฉพาะทางตาแห่งเกาหลี
  • สมาชิกสมาคมทางวิชาการศัลยกรรมพลาสติเฉพาะทางจมูกแห่งเกาหลี